Zarządzanie procesami i usługami

Głównym celem naszego działania w tym obszarze jest doprowadzenie do efektywnej obsługi informatycznej przedsiębiorstwa.

W ramach zarządzania procesami i usługami IT możliwych jest wiele projektów do zrealizowania, zależnie od potrzeb Klienta i wyników wcześniej przeprowadzonego audytu IT:

  • zdefiniowanie katalogu usług IT, który obejmuje dokładny opis usług, określenie poziomu ich jakości oczekiwanego przez odbiorcę biznesowego, ustalenie metod pomiaru jakości oraz warunków brzegowych ich świadczenia
  • wybór optymalnego dostawcy usług (biorąc pod uwagę kompetencje i efektywność potencjalnych dostawców - zarówno wewnętrznych działów IT, jak i firm zewnętrznych)
  • optymalizacja przebiegu procesów dostarczania usług lub budowa tych procesów od nowa, z jednoznacznym określeniem odpowiedzialności za poszczególne czynności wykonywane w procesach
  • przygotowanie firmy do przekazania konkretnych usług i procesów IT w outsourcing. Obejmuje określenie zakresu obsługi zewnętrznej, przygotowanie procesów dostarczania usług z precyzyjnym zdefiniowaniem roli dostawcy oraz spodziewanych parametrów tych usług, a także przygotowanie zapytania ofertowego, zebranie ofert i pomoc w ich ocenie. Proponujemy także pomoc w stworzeniu odpowiedniej umowy z dostawcą, określającej m.in. oczekiwany poziom jakości usług, a następnie nadzór nad świadczeniem usług outsourcingowych (w tym ocena jakości usług)
  • badanie poziomu jakości usług IT: obejmuje zarówno określenie jakości usług w stosunku do założonych poziomów jakości, jak i zbadanie satysfakcji użytkowników - odbiorców usług IT
  • zalecamy przeprowadzenie audytu przed rozpoczęciem każdego projektu związanego z zarządzaniem procesami i usługami IT, ponieważ pozwala on obiektywnie ocenić stan IT w przedsiębiorstwie