Zarządzanie organizacją

Obejmuje świadczenie wysokospecjalizowanych usług z zakresu zarządzania IT. Usługi te mogą dotyczyć zarówno wyboru najlepszego rozwiązania informatycznego planowanego do wdrożenia u Klienta, jak również przeprowadzenia procesu optymalizacji realizowanych procesów IT. 

Wszystkie prace są prowadzone w oparciu o własną autorską metodykę prac konsultacyjnych, która obejmuję np. zagadnienie optymalizacji procesów dostarczania usług IT, składające się z takich elementów, jak:

 • Przegląd oraz likwidacja pseudo-usług
 • Znajomość usług (własnej oferty), powiązań pomiędzy komponentami usług a ich kosztami
 • Przegląd warunków i kosztów a także poziomów usług – wybór optymalnego rozwiązania w stosunku jakość/koszt, prowadzony wspólnie z Klientami Wewnętrznymi
 • Budżetowanie w oparciu o koszty komponentów usług oraz wymaganych przez Klientów Wewnętrznych poziomów świadczonych usług
 • Poszukiwanie alternatywnych możliwości świadczenia usług (np. outsourcing – firmy partnerskie)
 • Poszukiwanie alternatywnych usług dla realizacji celów biznesowych Klientów Wewnętrznych, które zapewnią taki sam efekt za niższy koszt, szybciej, wygodniej, łatwiej.


Rozwój projektów informatycznych i zastosowań informatyki powoduje stałe wzbogacanie infrastruktury informatycznej, która składa się z dziesiątek systemów, rozproszonych w wielu jednostkach organizacyjnych, wykorzystywanych przez setki pracowników i wymagających stałego nadzoru technicznego.

Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie to znajomość odpowiedzi na pytania:

 • jakimi zasobami informatycznymi dysponujemy (ludzie, sprzęt, oprogramowanie)?
 • w jakim stopniu wykorzystywane są te zasoby (np. ilu pracowników rzeczywiście korzysta z zakupionych licencji oprogramowania)?
 • jakie usługi ma świadczyć dział IT i za pomocą jakich procesów powinny być one dostarczane?
 • czy i w jaki sposób korzystać z usług zewnętrznych firm informatycznych (outsourcing)?
 • jakie są koszty posiadania informatyki?
 • czy informatyka nadąża za zmianami w funkcjonowaniu naszej firmy?


Pomagamy Klientom w odpowiedzi na powyższe pytania wskazując rozwiązania w zakresie:

 • organizacji IT
 • zarządzania zasobami IT
 • planowania rozwoju i poziomu usług
 • zarządzania kosztami IT
 • zarządzania jakością i badania zadowolenia użytkowników


Organizujemy część operacyjną zarządzania IT, czyli fundament zapewniający efektywne i jakościowe dostarczanie usług informatycznych. Dla firm o dojrzałej organizacji oferujemy usługi zarządzania rozwojem IT, które umożliwiają IT działanie i rozwój zgodnie z kierunkami rozwoju firmy, poprzez odpowiednie planowanie kosztów, rozwoju usług, ich poziomu i dostępności.

Znajdujemy dla Klienta rozwiązanie zawsze optymalne, rozważając warianty obsługi zewnętrznej oraz rozbudowy własnych służb i organizacji IT. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że największe problemy nasi Klienci mają przy wdrażaniu:

 • Zarządzania zasobami IT
 • Zarządzania Obsługą Problemów
 • Zarządzania Organizacją i Usługami
 • Zarządzania Rozwojem Usług