Wartości firmy

 
itBCG (it Business Consulting Group) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w 2002 roku przez ekspertów – praktyków o wieloletnim doświadczeniu w zakresie szeroko rozumianego zarządzania informatyką. Od początku swego istnienia nastawiona jest ona na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi IT.

Firma itBCG od 2005 roku tworzy i rozwija koncepcję elektronicznych dokumentów w tym E-Faktury, z którą związany jest dział Software House odpowiadający kompetencyjnie za dostarczenie kompletnych projektów, dedykowanego oprogramowania oraz rozwiązań z zakresu IT.

Stale rosnące koszty papieru a także coraz większa popularność proekologicznego trybu życia skłoniły nas do stworzenia realnej alternatywy dla tradycyjnej metody wysyłki dokumentów finansowych realizowanej przez Pocztę Polską. Porównując naszą propozycję z dotychczas  stosowanymi rozwiązaniami należy brać pod uwagę cały proces, który rozpoczyna się w momencie wygenerowania przez system finansowo-księgowy faktury, a kończy się wpłatą należności przez Odbiorcę dokumentu.
 
itBCG dostarcza oprogramowanie, które cechuje duży nacisk na optymalizację procesów i produktów powstających w trakcie realizacji zadań składających się na produkcję E-Faktury. Istotnym elementem autorskiego dedykowanego oprogramowania jest fakt, ze zostało ono stworzone w wyniku doświadczeń nabytych przy wdrożeniach systemów obsługujących korespondencję masową.

Dodatkowo itBCG wzbogaca swoją ofertę o obsługę dokumentów papierowych umożliwiając Klientowi dokonanie wyboru miedzy operatorem tradycyjnym a operatorem alternatywnym, notyfikować odbiorców dokumentów w formie mailowej lub sms-owej.