Sourcing

itBCG realizuje swoją misję w zakresie outsourcingu pracowników poprzez zagwarantowanie firmom wielorakich korzyści.

Współpraca z itBCG wpływa na obniżanie kosztów w czasie poprzez:


  • przejmowanie kosztów szkoleń zatrudnianych pracowników
  • niwelowanie stałych kosztów, związanych z utrzymaniem pracowników
  • optymalizację liczby pracowników w stosunku do realnych potrzeb firmy
  • wpływanie na podwyższanie wskaźnika dochodowości firmy w przeliczeniu na jednego pracownika


Skracamy czas poszukiwania odpowiedniego pracownika oraz obniżamy koszty jego rekrutacji.


Jednocześnie proponowani przez nas kandydaci posiadają zweryfikowane kwalifikacje w oparciu o referencje, bezpośrednie wywiady z pracodawcami i współpracownikami oraz w oparciu o analizy przeprowadzonych testów psychologicznych i technicznych.


Minimalizujemy ryzyko firmy w zakresie rekrutacji nieodpowiedniego pracownika.


Aktualizujemy bazę danych wysokiej klasy specjalistów na bieżąco. W zależności od potrzeb naszego Klienta możemy przejąć zobowiązania dotyczące zatrudnienia pracowników oraz koszty administracyjne (rozliczanie i wypłacanie pensji, regulacja należności ZUS, sprawdzanie poziomu absencji oraz weryfikację poziomu realizowanych usług).