płatności elektroniczne i mobilne

Oferowane płatności elektroniczne pozwalają na automatyczne rozliczanie i raportowanie wpłat. Mogą być wykorzystywane m.in. to:
  • księgowania wpłat za faktury poprzez wygenerowanie i połączenie numeru rachunku bankowego z danymi faktury,
  • rozliczania zakupów internetowych,
  • zarządzania przepływami pieniężnymi w organizacji.

Płatności mobilne to innowacyjna metoda opłacania należności. ItBCG jako rynkowy lider tego segmentu oferuje różnego rodzaju płatności mobilne udostępniane swoim partnerom w modelu white label. Oznacza to dostarczenie technologii niezbędnej do przyjmowania i rozliczeń płatności w sposób mobilny pod marką Partnera, który takie płatności swoim Klientom oferuje.

Oferowane przez ItBCG płatności mobilne mogą być rozliczane za pośrednictwem:
  • zarejestrowanych kart płatniczych - płatność nie wymaga fizycznej obecności karty,
  • mobilnych terminali płatniczych - tradycyjna płatność kartą z wykorzystaniem innowacyjnych terminali płatniczych, zintegrowanych ze smartfonem,
  • polecenia zapłaty,
  • wirtualnej portmonetki.