mobilne

Płatności mobilne to innowacyjna metoda opłacania należności. ItBCG jako rynkowy lider tego segmentu oferuje różnego rodzaju płatności mobilne udostępniane swoim partnerom w modelu white label. Oznacza to dostarczenie technologii do przyjmowania i rozliczeń płatności w modelu mobilnym pod marką partnera i w sposób najbardziej dla partnera odpowiedni.

Oferowane przez ItBCG płatności mobilne mogą być rozliczane za pośrednictwem:
  • zarejestrowanych lub niezarejestrowanych kart płatniczych,
  • polecenia zapłaty,
  • wirtualnej portmonetki,