Informacje Prawne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - przechowywanie e-faktur
piątek, 26 kwietnia 2013
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2012 r. (data wpływu 9 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania otrzymanych e-faktur oraz przesyłania i przechowywania wystawionych przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych – jest prawidłowe.
czytaj więcej »
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - formaty e-faktur
piątek, 26 kwietnia 2013
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 29 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur elektronicznych jest prawidłowe.
czytaj więcej »
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - otrzymywanie e-faktur
piątek, 26 kwietnia 2013
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 27 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), bądź portalu internetowego z systemem Basware w plikach PDF – jest prawidłowe.
czytaj więcej »
Akceptacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej
piątek, 14 września 2012
Z uzasadnienia: Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury można gwarantować według metody określonej przez podatnika, pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej. Akceptacja ta oznacza wyraźne, a nie dorozumiane, przekazanie wystawcy faktury VAT zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Nie ma zatem możliwości elektronicznej wysyłki faktur, jeśli wcześniej nie uzyska się potwierdzenia od odbiorcy, że akceptuje taką metodę ich przesyłania.
czytaj więcej »
IPTPP2/443-467/12-4/KW, interpretacja indywidualna
czwartek, 13 września 2012
Przechowywanie otrzymanych e-faktur oraz przesyłanie i przechowywanie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych.
czytaj więcej »
E-faktury: Moment otrzymania i prawo do odliczenia VAT
poniedziałek, 03 września 2012
Pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT? W którym momencie Spółka może odliczyć VAT wykazany na e-fakturze?
czytaj więcej »
Przechowywanie kopii faktur papierowych w wersji elektronicznej
środa, 22 sierpnia 2012
Przechowywanie kopii faktur papierowych w wersji elektronicznej, uzyskanie akceptacji na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, uzyskanie przez klienta faktury w formie elektronicznej, uznanie wystawianych i otrzymywanych faktur za faktury elektroniczne, pobieranie faktury ze strony internetowej, wystawianie i przesyłanie duplikatów faktur w formie papierowej do faktur przesłanych uprzednio w formie elektronicznej oraz udostępnianie klientowi wersji elektronicznej faktury wysłanej uprzednio w formie papierowej.

źródło:


czytaj więcej »
Podpis kwalifikowany
środa, 28 marca 2012
Każda faktura elektroniczna jest podpisana za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów o fakturach elektronicznych. Odpowiednio przygotowany dokument, wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym, jest uznany za ważną fakturę VAT. 
czytaj więcej »
Dokument elektroniczny
środa, 28 marca 2012
Dokument elektroniczny posiada cechy dokumentu, czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku. Może być więc dowodem w procedurach prawnych. 
czytaj więcej »
Archiwizacja dokumentów elektronicznych
środa, 28 marca 2012
Czym jest elektroniczna archiwizacja dokumentów? Elektroniczna archiwizacja dokumentów to przetwarzanie informacji zapisanych na papierze na tzw. nośniki trwałe jednokrotnego zapisu np. CD, DVD lub dyski optyczne.
czytaj więcej »