Enterprise Content Management (ECM)

Enterprise Content Management (ECM)  pozwala na generację dokumentów elektronicznych w wielu formatach (PDF, txt, html, csv, xls, formaty EDI, inne) z dowolnego źródła danych. Ponieważ najczęściej jest wykorzystywany do generowania dokumentów PDF, często jest nazywany „Generatorem PDF”.

 

Cechy generatora dokumentów:


            
       

 • Schemat generowania dokumentów
 • Format na żądanie (PDF, txt, csv, xls, xml, EDI)
 • Ekstremalna wydajność generacji
 • Mały rozmiar PDF
 • Kreator E-Dokumentów
 • Wsparcie dla wyszukiwarek plików/dokumentów
 • Możliwość podpisu elektronicznego
 • Zasilanie danymi
 • Zaawansowane łączenie/dzielenie dokumentów
 • Zabezpieczenie dokumentów
 • Przykładowe E-dokumenty
 •   
     Schemat procesu generowania E-Dokumentów


                     
    


  Format na żądanie (PDF, txt, csv, xls, xml, EDI)

  Istnieje dowolność w wyborze formatów dostarczanych dokumentów. Taka usługa funkcjonuje u wielu naszych klientów, dzięki temu użytkownik dostaje plik w tym formacie, który jest łatwiejszy do przetwarzania i bardziej odpowiada jego potrzebom.


  Ekstremalna wydajność generacji

  Podstawowym zagadnieniem dotyczącym procesu masowego generowania dokumentów elektronicznych jest jego wydajność. Przez kilka ostatnich lat gromadziliśmy wiedzę i doświadczenie dotyczące masowego przetwarzania dokumentów. Jesteśmy pewni że wyniki, które osiągamy najlepszymi na rynku.


  Mały rozmiar PDF  

  Dodatkową zaletą Modułu Generacji PDF jest możliwość zaawansowanej optymalizacji powstałego pliku PDF pod kątem rozmiaru. Przy zastosowaniu odpowiednich autorskich technik itBCG, kilkustronicowy dokument zawierający elementy graficzne (logo, tabelki, dwie czcionki, kilka znaczników partnerów płatności, kod kreskowy, odcinek przelewu do płatności, szyfrowany link do płatności elektronicznej) może zajmować 30 KB. Dokument jedno-dwustronicowy z logo, tabelką, czcionką zajmuje poniżej 20 KB.


  Kreator E-Dokumentów
  Wygląd (obraz) docelowego dokumentu Generator pobiera z biblioteki szablonów e-dokumentów, które mogą być w prosty sposób edytowane. Obsługa takiego kreatora nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Wygląd dokumentu (rozmieszczenie poszczególnych elementów dokumentu, dodanie elementów graficznych) definiowany jest przy użyciu prostego edytora wizualnego. Kolejnym krokiem jest już tylko odpowiednie skojarzenie dynamicznych elementów dokumentu z jego danymi źródłowymi.


  Wsparcie dla wyszukiwarek plików/dokumentów

  Generator Dokumentów PDF pozwala ustawiać dla dokumentów odpowiednie słowa kluczowe i tagi, ułatwiając tym samym ich wyszukiwanie.  Możliwość podpisu elektronicznego

  Generator Dokumentów PDF umożliwia przekazanie dokumentów do modułu E-Podpisu.


  Zasilanie danymi

  Generator Dokumentów PDF umożliwia utworzenie z dowolnego formatu danych wejściowych oczekiwanej struktury dokumentu.  Obecnie wspierane formaty m.in:


  • Stało-pozycyjny TXT
  • CSV
  • Zmienno-pozycyjny TXT(w tym iDOC)
  •  XML
  • ABNF
  • Baza Danych
  • i inne...


  Zaawansowane łączenie/dzielenie dokumentów
  • Dzielenie/łączenie według znacznika zawierającego kod pocztowy (optymalizacja wydruku według miejsca dostarczenia)
  • Dzielenie/łączenie według znacznika zawierającego kod Klienta (optymalizacja wydruku według kodu/identyfikacji Klienta)
  • Dzielenie/łączenie według znacznika zawierającego rodzaj leasingu (optymalizacja wydruku według rodzaju leasingu)
  • Dzielenie/łączenie według znacznika zawierającego datę wystawienia (optymalizacja wydruku według daty wystawienia dokumentu)
  • Dzielenie/łączenie według znacznika zawierającego rodzaj waluty (optymalizacja wydruku według waluty)
  • Dzielenie/łączenie według znaczników podkładów, kopert, orientacji papieru


  Zabezpieczenie dokumentów

  Dokumenty mogą być zabezpieczone poprzez umieszczenie ich w zahasłowanych plikach zip lub rar. W przypadku dokumentów PDF pliki mogą być zabezpieczone hasłem „właściciela” lub „użytkownika”. Wszystkie dokumenty mogą zostać zabezpieczone podpisem cyfrowym.


  Przykładowe dokumenty