elektroniczne

Oferowane płatności elektroniczne pozwalają na automatyczne rozliczanie i raportowanie wpłat. Mogą być wykorzystywane m.in. do:
  • księgowania wpłat za faktury poprzez połączenie numeru rachunku z danymi faktury,
  • rozliczanie zakupów internetowych,
  • zarządzanie przepływami pieniężnymi w organizacji.