E-RMUA

Od 1 stycznia firmy będą mogły przesyłać  pracownikom imienne raporty miesięczne ZUS RMUA w formie elektronicznej.

Od grudnia 2008 oferujemy rozwiązanie, które pozwala zintegrować tę usługę z dowolnymi systemami informatycznymi przedsiębiorstw. Żeby korzystać z tej możliwości trzeba się na nią zgodzić oraz podpisywać te elektroniczne dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym. To efekt wchodzącej w życie 1 stycznia 2009 roku nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 17 października 2008 r. (Dziennik Ustaw nr 220, poz. 1418).


Nowelizacja zawiera też zmianę dotyczącą składania dokumentów do ZUS przez płatników składek rozliczających ponad 5 pracowników - będą musieli wysyłać te dokumenty elektronicznie również z bezpiecznym podpisem elektronicznym (w obecnym kształcie ustawy o podpisie elektronicznym - przyp. itBCG). Do 20 lipca 2009 r. wszyscy tacy płatnicy, obecnie korzystający z niekwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez ZUS będą musieli zaopatrzyć się w ten rodzaj podpisu.


W związku z tym oferujemy swoim Klientom następujące rozwiązania usprawniające cały proces zarządzania elektronicznymi raportami miesięcznymi RMUA.


Podpis E-RMUA
PKCS#7 – podpis elektroniczny zaszyty w dokumencie .PDF. W chwili obecnej najpopularniejsza forma podpisywania i znakowania czasem dokumentów finansowych. Jest to najbardziej „pro-kliencka” metoda podpisywania dokumentów. Klient otrzymuje od wystawcy jeden dokument w formacie .PDF z zaszytym podpisem elektronicznym. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście pobierania i archiwizacji dokumentu elektronicznego. Format PKCS#7 nie wymusza na Kliencie instalacji dodatkowego oprogramowania weryfikującego. Weryfikacja podpisu możliwa za pomocą:

  • Adobe Acrobat Reader z pluginem autorstwa itBCG
  • Dedykowanej aplikacji weryfikacji podpisu elektronicznego


Wysyłka E – RMUA

System służy do pobierania listów z dowolnego modułu (generatora) wiadomości elektronicznych, a następnie ich rozsyłania. W celu usprawnienia integracji z dowolnymi rozwiązaniami IT, rozwiązanie może przyjmować wiadomości po standardowym powszechnie używanym protokole SMTP.

Pobierane listy mają nadawane unikalne identyfikatory. System rejestruje każdy list i informacje o jego dostarczeniu, albo o przyczynie niedostarczenia.  Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów rozwiązanie obsługuję ponowną wysyłkę niedoręczonych wiadomości. Wiadomości niedoręczone do odbiorców analizowane są pod kątem możliwości ponownej wysyłki. W przypadkach, w których rozwiązanie stwierdza szansę na doręczenie wysyłki, podejmowane są kolejne próby. Wszystkie informacje związane z wysyłką udostępniane są za pomocą interfejsu użytkownika, który może na bieżąco śledzić status swoich wiadomości.

Informacje o skutkach kampanii są wprowadzane do relacyjnej bazy danych. Baza danych pozwala na wydajne generowanie raportów zbiorczych lub na bieżące śledzenie losów wybranej przesyłki. Raporty udostępniane są za pomocą zaawansowanego API integracyjnego. Dzięki czemu rozwiązane w prosty sposób może wzbogacić istniejące już oprogramowanie od dodatkowe funkcjonalności.


Weryfikacja podpisu E- RMUA
Obecnie udostępniamy narzędzia wspierające weryfikacje podpisu elektronicznego w formatach:

  • PKCS#7
  • XAdES-T
  • XAdES-A


Weryfikacja odbywa się za pomocą autorskich aplikacji itBCG dostępnych na naszych stronach internetowych. Weryfikację podpisu elektronicznego można przeprowadzać  za pomocą najpopularniejszej przeglądarki plików PDF.

Archiwizacja E – RMUA 

Archiwum dokumentów elektronicznych. Bezpieczne archiwum do przechowywania dokumentów finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i polityki kadrowej.

W chwili obecnej Archiwum, które oferujemy podzielone jest na dwie części:


  • Archiwum dokumentów dla klientów (czas przechowywania ok. 6 lat)
  • Archiwum dokumentów dla wystawców z nieograniczonym czasem archiwizacji


E-archiwum to możliwość bezpiecznego przechowywania wygenerowanych dokumentów (e-faktur, dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów kadrowych). Dostęp do archiwum jest zabezpieczony hasłem lub certyfikatem elektronicznym.  Zalogowanie umożliwia dostęp do danych, filtrację, pobranie dokumentu na dysk lokalny.