E-Portal


Portal dokumentów jest miejscem na którym udostępniane są bezpłatnie dokumenty elektroniczne dla Odbiorców. Wszystkie dokumenty, bez względu na to czy są to dokumenty finansowe czy np. umowy, specyfikacje, noty, czy inne charakterystyczne dla branży Klienta, są publikowane na E-Portalu i mogą być natychmiast podglądane, przetwarzane i zarządzane.   
 
 W zależności od rodzaju relacji z Klientem, E-Portal różni się w zakresie funkcjonalnym oraz oferowanych możliwości. Portal przeznaczony jest do udostępniania i dysponowania dokumentami elektronicznymi, pozwala na łatwe monitorowanie, szybkie i bezbłędne wyszukanie dokumentów.
W ciągu kilku sekund można pobrać dokument (bądź komplet dokumentów) i automatycznie wprowadzić je do systemów finansowych.
  
 
 Logowanie do systemu jest personalizowane, stad też Wystawca jak i Odbiorca są pewni, że dokumenty trafią do właściwego (upoważnionego do odbioru dokumentów) pracownika. E-Portal spełnia potrzeby związane z archiwizacją dokumentów. Dzięki temu nie ma konieczności wystawiania duplikatów. Użytkownicy swobodnie, bez względu na lokalizację mają pewny dostęp do wymaganych dokumentów i nie muszą angażować innych osób do wyszukiwania informacji na dokumentach.
Portal obsługiwany jest przez każdą przeglądarkę,
nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
  
 
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Odbiorców i dbając o ich komfort w użytkowaniu Portalu Dokumentów ułatwiliśmy komunikację między Stronami umożliwiając zamieszczanie informacji przeznaczonych zarówno do Odbiorców dokumentów (informacje od Wystawcy mogą być wyświetlane za pomocą pop-up’ów), jak też Odbiorca może korespondować z Wystawcą (informacje zamieszczane pod wystawioną fakturą).
Wygląd graficzny E-Portalu jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb ("brandu") Klienta.