E-Archiwum

E-Portal spełnia potrzeby związane z archiwizacją dokumentów za pomocą modułu E-Archiwum. Dzięki temu nie ma konieczności wystawiania duplikatów. Użytkownicy swobodnie, bez względu na lokalizację mają pewny dostęp do wymaganych dokumentów i nie muszą angażować innych osób do wyszukiwania informacji na dokumentach.

 

Oferujemy aktywną archiwizację dokumentów, konserwującą ważność podpisu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (podpisywanie dokumentów do ustalenia między Stronami). Dane i obrazy dokumentów przechowywane są przez okres 6 lat. Istnieje możliwość ich usunięcia na żądanie. 


Również wystawcy mają dostęp do wszystkich kiedykolwiek wystawionych przez siebie dokumentów, które zarchiwizowane w E-Archiwum w każdej chwili mogą zostać wyszukane wg dowolnych kryteriów i pobrane.