Audyty

Prowadzenie audytów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania informatyką. Audyt IT ma na celu zdiagnozowanie stanu obsługi informatycznej całego przedsiębiorstwa lub wybranego fragmentu jego działalności. W ramach audytu zależnie od jego rodzaju:

 • identyfikujemy obecne usługi IT świadczone dla odbiorcy biznesowego
 • analizujemy aktualny stan procesów dostarczania usług IT analizujemy narzędzia wspierające świadczenie usług (w szczególności rozwiązania w zakresie Help Desk i Asset Management) przygotowujemy raport z audytu, w którym obok analizy stanu obecnego zawarte są sugestie propozycji zmian w obsłudze informatycznej

Zalecamy przeprowadzenie audytu przed rozpoczęciem każdego projektu związanego z zarządzaniem IT, ponieważ pozwala on obiektywnie ocenić stan IT w przedsiębiorstwie. Ponadto możliwe są specyficzne audyty, związane np. ze sprawdzeniem jakości trwających lub zakończonych projektów informatycznych.

W szczególności:

 • Audyt organizacji IT
  • Overview
  • Profilowany
 • Audyt środowiska IT
  • Aplikacje biznesowe
  • Aplikacje biurowe
  • Sprzęt i oprogramowanie
  • Aplikacje użytkownika (opracowane i użytkowane bez wiedzy IT)
  • Zgodność licencyjna
 • Audyt kosztów
  • TCO
 • Audyt bezpieczeństwa SI
  • Audyt bezpieczeństwa wybranego Systemu Informatycznego
  • Audyt bezpieczeństwa środowiska informatycznego