Aplikacja podpisująca

Istnieją dwie możliwości podpisywania elektronicznych dokumentów.

Podpis w formacie XAdES


Jest to podpis w dowolnym formacie XAdES (od BES do A). Weryfikacja podpisu odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji. Podpis w formacie XAdES jest łatwo rozbudowywalny do formy archiwalnej, w której powinny być przechowywane podpisane pliki okres przechowywania których w postaci ważnej powinien być dłuższy niż okres ważności certyfikatu użytego do podpisu. Wśród takich plików warto wymienić:

  • e-faktury
  • e-RMUA
  • e-PIT
  • e-umowy

Format podpisu XAdES obowiązuje w Administracji publicznej, również wykorzystywany jest przez Telekomunikację Polską S.A do podpisu faktur elektronicznych.

itBCG XAdES Mass Signer


Podpis wewnątrz PDF


Podpis może być również osadzony wewnątrz pliku PDF. Weryfikacja takiego podpisu odbywa się za pomocą plug-inu do programu Acrobat Reader. Po otwarciu pliku zawierającego podpisany dokument, plug-in ten pobierany jest automatycznie ze strony Adobe Inc. W tym momencie warto zauważyć, że Adobe Reader jest oprogramowaniem, które jest zainstalowane u większości użytkowników internetu i komputerów. Jest powszechnym narzędziem do odczytu plików PDF.

Ta metoda stosowania plug-inów Acrobat Reader 8 do podpisu i weryfikacji wykorzystywana jest przez system e-Deklaracje.

Ta metoda jest w pełni zgodna z polskim prawem. Do korzystania z takiego rozwiązania jest potrzebny nasz autorski plug-in do Acrobat Reader 8. Jednakże klienci, którzy będą korzystali tylko z Acrobat Reader 8 (bez autorskiego plug-inu itBCG) będą równiez mogli weryfikować e-dokumenty za pomocą naszej aplikacji itBCG MassSigner, choć w tym wypadku taka weryfikacja nie jest do końca zgodna z polskim prawem.

Aplikacja podpisująca PDF