Analizy

Analizy kosztów (TCO)
  • Obejmują przeprowadzenie analizy i przedstawienie wyników wraz z rekomendacjami proponowanych zmian mogących przyczynić się do obniżenia kosztów posiadania informatyki.


Analizy biznesowe
  • Obejmują przeprowadzenie u Klienta analizy potrzeb biznesowych i przedstawienie dokumentu prezentującego oczekiwania biznesu w zakresie badanego obszaru. Opracowanie jest podstawą do rozpoczęcia procesu analizowania możliwości funkcjonalnych.


Analizy systemowe
  • Obejmują przeprowadzenie u Klienta analizy funkcjonalności w oparciu o posiadaną analizę potrzeb biznesowych. Opracowanie jest podstawą do przeprowadzenia procesu implementacji rozwiązania informatycznego.


Analizy produktów
  • Business Development Management, przeprowadzenie analizy możliwości zaistnienia nowego produktu i jego oczekiwanych funkcjonalności, z punktu widzenia użytkownika.